Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Психологія arrow Психологія особистості (Н.В.Ліфарєва) arrow Інформація про навчальний посібник "Психологія особистості" (Н.В.Ліфарєва)
24.05.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


Інформація про навчальний посібник "Психологія особистості" (Н.В.Ліфарєва)
ББК 88л 73                   Гриф надано Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-2673 від 1 липня 2003 р.)
Л14

Рецензенти:
А.В. Решетниченко, доктор філософських наук;
І.Д. Спіріна, доктор медичних наук.

                 Ліфарева Н.В.
Л14       Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр
              навчальної літератури, 2003. - 240 с.

ISBN 999-8253-55-8

   Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини, а також виховання і самовиховання.
   До кожної теми подано питання для обговорення на семінарських заняттях, практичні і контрольні завдання, теми рефератів і бібліографія.

ББК 88л73

ISBN 999-8253-55-8

© Н.В. Ліфарєва, 2003
© Дніпропетровський університет економіки та права, 2003 
© Центр навчальної літератури, 2003


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Ліфарєва Наталія Вікторівна
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
Навчальний посібник
Редактор Л.В. Пилипчак
Технічний редактор О.М. Гришкіна

Підписано до друку 21.07.2003. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Ум. друк, арк. 13,95.

Керівник видавничих проектів - Б.А.Сладкевич
Редактор — А.В. Шерстюк
Коректор — Н.Г. Масюк

Підписано до друку 4.08.03.
Формат 60x84/16. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Times New Roman.
Тираж 1000 примірників.
Замовлення №

Видавництво ДУЕП.
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.
Тел. (056) 778-58-66Свідоцтво ДК № 917 від 20.05.2002 р.

Видавництво “Центр навчальної літератури”
вул.Електриків, 23, м.Київ, Україна, 04176
тел. 451-65-95, 416-04-47, т./ф. 416-04-47

Віддруковано в ОП "Житомирська обласна друкарня" з готових діапозитивів замовника, вул. М. Бердичівська, 17. Зам. 207.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018