Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Психологія arrow Психологія особистості (Н.В.Ліфарєва) arrow Підсумкова тестова контрольна робота з дисципліни «Психологія особистості»
24.05.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


Підсумкова тестова контрольна робота з дисципліни «Психологія особистості»

Підсумкова тестова контрольна робота з дисципліни “Психологія особистості”

1. Поняття “особистість” у психології - це:
а) людина яка активно і цілеспрямовано перетворює природу, суспільство і саму себе;
б) людина в якої є унікальне, динамічне співвідношення просторово-часових орієнтацій;
в) людина яка має потребнісно-вольові переживання, змістовну спрямованість, свободу самовизначення у вчинках та міру відповідальності за їхні наслідки;
г) усі відповіді правильні.

2. До біологічно обумовленої підструктури особистості відносять:
а) знання;
б) відносини;
в) темперамент;
г) усі відповіді неправильні, тому що це...

3. До соціально обумовленої підструктури особистості відносять:
а) конституцію тіла;
б) переконання;
в) вік і стать;
г) усі відповіді правильні.

4. Шляхом навчання і виховання можна змінити:
а) тип нервової системи;
б) темперамент;
в) характер;
г) усі відповіді правильні.

5. До структури особистості входять:
а) інтереси і схильності;
б) темперамент, задатки і характер;
в) спонукання і мотивація;
г) усі відповіді правильні.

6. Творчий потенціал особистості - це:
а) набута нею в процесі соціалізації система ціннісних орієнтацій;
б) отримані нею і самостійно вироблені вміння і навички, здібності до творення або руйнації;
в) спроможність адекватно реагувати на зовнішні стимули;
г) усі відповіді правильні.

7. У пубертатний період:
а) відбувається бурхливе фізіологічне зростання і статеве визрівання;
б) наново постають всі критичні питання минулого;
в) створюється центральна форма егоідентичності;
г) усі відповіді правильні.

8. До великих вікових криз відносять:
а) кризу підліткового віку;
б) стадію переходу від зрілості до старості;
в) усі переходи від одного періоду до іншого;
г) усі відповіді правильні.

9. Становлення самосвідомості включає в себе:
а) відкриття свого внутрішнього світу;
б) усвідомлення необоротності часу, що призводить до пошуків сенсу життя, цілей, перспектив;
в) формування цілісного уявлення про себе, ставлення до себе, оцінку;
г) усі відповіді правильні.

10. Про те, що структура особистості включає “ВОНО”, “Я - ЕГО” і “Над-Я” або “Супер-ЕГО” стверджує:
а) когнітивна психологія;
б) психоаналіз;
в) трансперсональна психологія;
г) усі відповіді неправильні, це...

11. Психологічний захист:
а) підтримує Я-концепцію індивіда;
б) перекручує сприйняття оточуючого світу;
в) знижує травматичність стресора;
г) усі відповіді правильні.

12. Формула “стимул-реакція” (Р) відображає:
а) гуманістичний підхід;
б) когнітивний підхід;
в) біхевіористський підхід;
г) усі відповіді неправильні, це...

13. Толмен увів у схему S-R перемінну І-психічні процеси індивіда, які залежать від:
а) спадковості;
б) фізіологічного стану;
в) минулого досвіду і природи стимулу;
г) усі відповіді правильні.

14. Біхевіоризм описує психічну діяльність людини з погляду:
а) поведінкових реакцій;
б) невротичної симптоматики;
в) глибинних несвідомих імпульсів, що детермінують поведінку;
г) усі відповіді неправильні, це ...

15. Психологи, які працюють у руслі когнітивної психології вважають, що:
а) людина не механічно реагує на внутрішні і зовнішні чинники;
б) людина постійно аналізує інформацію про реальну дійсність;
в) людина пізнає світ поступово, проходячи ряд послідовних етапів;
г) усі відповіді правильні.

16. Гуманістична теорія особистості вивчає людину, базуючись на:
а) мотивах її вчинків;
б) ієрархії потреб;
в) прагненні до самоактуалізації;
г) усі відповіді правильні.

17. Трансперсональна психологія базується на положенні, що людська душа:
а) приречена на постійне страждання;
б) постійно компенсує недостатньо розвинуті елементи;
в) наділена значущістю духовного і космічного вимірів і можливістю для еволюції свідомості;
г) усі відповіді правильні.

18. Психологічні травми, пережиті людиною протягом життя:
а) можуть бути забуті (витіснуті) на свідомому рівні;
б) зберігаються в несвідомій сфері психіки;
в) впливають на розвиток емоційних і психосоматичних розладів і порушують здатність до адаптації;
г) усі відповіді правильні.

19. Яким психологічним концепціям властиві такі підходи до особистості:
а) “людина як велике поле свідомості, духовна і космічна істота”;
б) “людина реагуюча”;
в) “людина гармонійна”;
г) “людина невротична, конфліктна, страждальна”;
д) “людина, яка пізнає”.

20. Правильно виховувати - це:
а) пильно контролювати все життя дитини;
б) дозволяти рости їй самостійно, зовсім не втручатися;
в) карати за будь-яку провинність, щоб вона боялася зробити помилку;
г) усі відповіді неправильні.

21. Щоб розвинути гармонійну особистість потрібно:
а) формувати в дитини базову довіру до світу;
б) розвивати в дитині впевненість у своїх силах, самостійність, спокій, активність;
в) допомагати в опануванні нових знань і вмінь, організуючи діяльність дитини, сприяти її саморозкриттю;
г) усі відповіді правильні.

22. Юнацький вік характеризується:
а) становленням самосвідомості;
б) формуванням світогляду;
в) прагненням до самостійності;
г) усі відповіді правильні.

23. Темперамент - це природжені особливості людини, що обумовлюють:
а) динамічні характеристики інтенсивності і швидкості реагування;
б) ступінь емоційної збуджуваності і врівноваженості;
в) особливості пристосування до навколишнього середовища;
г) усі відповіді правильні.

24. Заспокійлива дія алкоголю супроводжується:
а) отруєнням головного мозку, порушеннями функцій нервової і серцево-судинної систем, внутрішніх органів;
б) порушенням статевої і дітородної функцій;
в) небезпекою виникнення хворобливої пристрасті (алкоголізму), що сприяє деградації особистості;
г) усі відповіді правильні.

25. У людини із сангвіністичним темпераментом:
а) неврівноваженість нервової системи визначає циклічність у зміні її активності і бадьорості;
б) рухливість нервової системи обумовлює її високу пристосовуваність до нових умов;
в) настрій стабільний, рівний при постійному зовнішньому спокої;
г) усі відповіді неправильні, тому що в неї ...

26. Флегматик:
а) виявляє рвучкість, різкість рухів, запальність, неприборканість, нетерпіння, швидку реакцію;
б) має високу здатність до адаптації, товариський, життєрадісний, обмірковує вчинки, працездатний;
в) має підвищену чутливість, часто і швидко втомлюється, вразливий, не впевнений у собі, тривожний, чутливий до настрою інших людей;
г) усі відповіді неправильні, тому що флегматик зазвичай ...

27. Холеричний темперамент характеризується:
а) переважанням збудження над гальмуванням;
б) сильною, врівноваженою, інертною нервовою системою;
в) сильною, врівноваженою, рухливою нервовою системою;
г) усі відповіді неправильні.

28. Темперамент накладає відбиток:
а) на способи поведінки в спілкуванні;
б) переживання почуттів;
в) продуктивність роботи в мінливих умовах;
г) усі відповіді правильні.

29. Невроз - це:
а) набуте функціональне захворювання нервової системи;
б) порушення діяльності головного мозку без будь-яких ознак його анатомічного ушкодження;
в) наслідок невдач, фрустрацій і міжособистісних конфліктів, психологічних травм і емоційного дистресу;
г) усі відповіді правильні.

30. Методика аутотренінгу допомагає:
а) зняти зайву нервово-м'язову напруженість, хвилювання;
б) зменшити прояв психосоматичних захворювань і неврозу;
в) керувати настроєм і психічним станом;
г) усі відповіді правильні.

31. Інтроверти:
а) у своїх вчинках орієнтуються в основному на власні уявлення;
б) товариські, активні, оптимістичні;
в) мають сильний тип нервової системи;
г) усі відповіді правильні.

32. Характер - це індивідуальне сполучення найбільш стійких істотних особливостей особистості, що виявляються у певному ставленні:
а) до себе - ступінь вимогливості, відповідальності, рівень самооцінки;
б) інших людей - егоїзм або альтруїзм, доброта, неправдивість тощо;
в) дорученої справі - організованість, працьовитість, творчість тощо;
г) усі відповіді правильні.

33. На відміну від психопатії акцентуація характеру:
а) виявляється не постійно;
б) з роками може згладитися, наблизитися до норми;
в) у сприятливих умовах може дати поштовх до прояву неабияких якостей, розкриттю таланту;
г) усі відповіді правильні.

34. Рівень домагань особистості характеризує:
а) незадоволеність собою, негативну самооцінку;
б) ступінь трудності тих цілей, до яких прагне людина і досягнення яких здається їй привабливим і можливим;
в) специфічні емоційні переживання, що виникають у випадку виникнення непереборних перешкод на шляху до досягнення бажаної мети;
г) усі відповіді правильні.

35. Формування особистості здійснюється у сфері:
а) діяльності;
б) спілкування;
в) самосвідомості;
г) усі відповіді правильні.

36. Рівень розвитку особистості визначається:
а) зрілістю структури “Я”;
б) здатністю встановлювати контакти;
в) здатністю до діяльності, що приносить матеріальний добробут;
г) усі відповіді правильні.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018