top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Вимоги професії до особистості

Вимоги професії до особистості

   Важливим фактором, який визначає вимоги сучасної діяльності до спеціаліста, є зміни, що пройшли під впливом науково-технічного прогресу, пов'язані з принципово новими системами техніки, автоматизацією процесу управління, різким підвищенням інтенсивності навчальної роботи.
   Для того щоб проводити профорієнтаційну роботу і професійний відбір, необхідно знати професіограму, професійно важливі якості (ПВЯ) та індивідуально-професійні характеристики, які відрізняються між собою.
   За походженням (генезисом) можливо передусім виділити групу психофізіологічних якостей (особливості пам'яті, мислення, швидкості та точності рухів, рівень нервово-психічної стійкості, властивості нервової системи та ін.), які значною мірою мають природну, спадкоємну зумовленість соціально-психологічних якостей (мотиви, професійна спрямованість, суспільна та трудова активність, особливості спілкування та поведінки в колективі), які є продуктом життя та діяльності в суспільстві, тобто соціально зумовленими.
   Диференціація ПВЯ за даними критеріями має особливе значення на стадії підбору та використання адекватних методик виявлення та оцінки соціально-психологічних особливостей майбутніх спеціалістів.
   З врахуванням таких відмінностей особистості прийнято виділяти два види професійної психодіагностики: психофізіологічне дослідження та соціально-психологічне вивчення.
   Ще одним критерієм професійних вимог до індивідуальних характеристик особистості є здатність до швидкого тренування. Практичне значення вірної диференціації ПВЯ за даним критерієм визначається тим, що оцінюється рівень розвитку тих якостей особистості, які будучи професійно важливими, погано піддаються тренуванню, змінам в процесі навчання та практичної роботи. Виявлено, що в процесі навчання менш за все піддаються змінам характеристики психічних процесів та функцій, а також психологічний тип людини, моральні якості, деякі риси характеру (відповідальність, добросовісність, акуратність, скромність, дисциплінованість). Крім того, вивчаючи вимоги професій до особистості, можна їх узагальнити за рівнем спеціальності ПВЯ. В цьому відношенні доцільно відрізняти загальні професійні якості, що окреслюють успіх навчальної роботи всіх спеціалістів або ж великі їх групи (наприклад, керівників видів збройних сил) та спеціальні якості, активно включені в діяльність спеціалістів лише окремого профілю, випускників деяких вузів.
   З урахуванням рівня спеціальності повну ієрархію груп (рівнів) ПВЯ спеціалістів можна показати в такому вигляді:
   - якості, необхідні будь-якому сучасному спеціалісту;
   - якості, професійно важливі для випускників всіх навчальних закладів (будь-якого керівника);
   - якості, загальні для керівника того чи іншого напряму діяльності;
   - якості, що відображають своєрідність роботи керівника визначеного профілю професійної діяльності (командного, інженерного);
   - спеціальні якості, специфічні тільки для якогось вузу (конкретного спеціаліста).
   Найбільш загальні вимоги визначаються державними документами, які виходять з доктрини України. Класифікація спеціальностей та профілів діяльності представлені далі.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022