Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Психологія arrow Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук) arrow Дія імпульсним електричним струмом на центральну нервову систему
24.05.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


Дія імпульсним електричним струмом на центральну нервову систему

Дія імпульсним електричним струмом на центральну нервову систему

   В останнє десятиріччя вивчається можливість використання дії імпульсним електричним струмом (ІЕС) для загального знеболювання в комбінації з закисом азоту (К. Тот, 1980) при лікуванні деяких форм патології (Л.С. Персианінов, Е.М. Каструбін, М.М. Растригін, 1979), в спортивній медицині (Григор'єв Ю.І., Каструбін Е.М., Корольчук М.С., 1980; Сапов LA. з співавт., 1980), у військово-морській медицині (Корольчук М.С., 1979, 1981; Бобров Ю.М., Бухарін В.А., 1986, 1997), у військово-авіаційній медицині (Шаптала В.І. з співавт., 1983).На сьогодні немає єдиного погляду, пояснюючого механізм електроді! на ЦНС (Ройтенбурд СР., Єгорова-Робінер І.С., 1978; Сапов І.А., Кулешов В.І., 1981). Деякі дослідники вважають, що дія електричного струму пов'язана з розвитком осередку катодичної депресії в лобових долях, в результаті чого змінюються взаємовідносини кори й підкірки (Даршкевич І.Н., 1976; Каструбін Е.М., 1979). В результаті деполяризаційного гальмування, яке розвивається, змінюється активуючий вплив ретикулярної формації на вищероз-міщені структури головного мозку (Лівенцев Н.М., 1953; Робінер І.С., 1957, 1966). Зменшення емоційних реакцій і стану вегетативної рівноваги дозволяє зробити припущення про те, що ефект електро-транквілізації зумовлений розвитком осередку катодичної депресії на рівні зорового горба та гіпоталамусу (Банщиков В.М. з співавт., 1966; Іванов-Муромський з співавт., 1966, 1976), які в значному ступені відповідальні за регуляцію стану організму в умовах стресу та нервово-психічної напруги. Інші автори (Анохін П.К, Судаков К.В., 1969) вважають, що дія ІЕС на ЦНС супроводжується збудженням її лімбічних структур, котрі знаходяться в реципрокних відношеннях з ретикулярною формацією. За рахунок таких відношень можливе зменшення активуючого впливу останніх на філогенетичні молоді структури головного мозку.
   З іншого боку, безпосереднє роздратування електричним струмом нервової тканини викликає збільшення наявності ендорфінів у спинномозковій рідині (A. Kechital, 1990). Можливо припустити, що електростимуляція лімбічних структур веде до визволення ендорфінів і енкефалінів (Кузін М.І. та ін., 1981), котрі є ендогенними анальгезуючими речовинами (Н. Kosterliz, Sydez, 1975) та відповідають за регуляцію емоційного й психічного станів (Bloomebul, 1976) і пояснюють ефект електроанальгезії (Долін В.А., Виноградов В.М., 1982).
   Можливо, що ефект електростимуляції зумовлений і засвоєнням ритму імпульсних подразнень структурними утвореннями кори головного мозку. Деякі автори припускають, що зміни функціонального стану людини під впливом дії ІЕС пов'язані не тільки з прямим подразненням глибоких структур головного мозку, а й з виділенням хімічних речовин та гормонів, які змінюють секрецію тропних гормонів гіпофізом (В.Н. Smith, 1971; І. Grabow; Hillard, 1978).
   Таким чином, існують різні припущення про інтимні механізми функціонального стану центральної нервової системи при дії ІЕС. На думку І.А. Сапова і В.І. Кулешова (1931), необхідно розглядати їх як окремі ланцюги генезу електростимуляції. Фізіологічною основою даного способу є збудження лімбічних структур кори головного мозку, виділення нейропептидів та виражений їх вплив на регуляцію головних функцій організму.
   Дія ІЕС на ЦНС з метою регуляції функціонального стану, збереження працездатності спеціалістів може застосовуватись як одноразовим сеансом, так і курсом (кожен день або через день: 6-10 сеансів по 45-60 хв).
   Призначається одноразова дія ІЕС в разі вираженого стомлення після напруженої діяльності (добове чергування) чи професійної діяльності (тривале виконання функціональних обов'язків) з метою швидкого відновлення функціонального стану й працездатності спеціалістів. Застосовується ІЕС в разі необхідності негайного підвищення працездатності окремої групи спеціалістів найбільш відповідальних за виконання роботи, тривалого напруженого виконання професійної діяльності з метою усунення несприятливої дії на функції організму й працездатність спеціалістів вираженої нервово-психічної напруги або негативних емоційних реакцій як наслідків дії стресових факторів соціального, професійного характеру.
   Дія ІЕС (курсова 6-10 сеансів кожен день або через день) призначається в таких випадках:
   - з метою швидкої та адекватної адаптації організму до умов та факторів професійної діяльності (вироблення нового динамічного стереотипу): з перших днів, зміни, яка заступає на чергування з 0.00 годин, перехід в нові часові пояси;
   - необхідності тривалого збереження працездатності спеціалістів в процесі робочого циклу (на початковому етапі професійної діяльності, великої фактичної зайнятості, недостатньої тривалості сну, високої нервово-психічної напруги);
   - вираженому стомленні й профілактиці перевантаження окремих спеціалістів при погіршенні суб'єктивного стану, погіршенні побічних показників працездатності на фоні збереження продуктивності й якості професійної діяльності;
   - в разі перевантаження окремих спеціалістів з метою покращання функціонального стану й підвищення працездатності;
   - скарг астеноневротичного характеру, вираженої емоційної нестійкості, нейроциркуляторних розладів серцево-судинної системи;
   - ослаблення стану здоров'я спеціалістів після закінчення виконання робочого циклу (за результатами медичного обстеження в колективі, на базі відпочинку чи в санаторії);
   - відновлення працездатності як в період виконання, так і після його виконання.
   Заперечується застосування ІЕС в разі індивідуальної підвищеної чутливості до електричного струму, захворювань внутрішніх органів в стадії декомпенсації, запальних й травматичних ушкоджень нервової системи та психічних захворювань.
   Дія ІЕС на ЦНС здійснюється за допомогою серійних медичних апаратів: Електронаркон-1, ЛЕНАР або ЕЛ-12-01 (Река) по спеціальній методиці, яка описана в інструкціях до апаратів.
   Сеанси проводяться медичним персоналом за призначенням лікаря й під контролем реєстрації скарг, частоти серцевих скорочень, кров'яного тиску до сеансу, в процесі дії ІЕС і після його закінчення.
   Електросон - це сон людини, близький до фізіологічного; проявляється в розвитку процесу гальмування в корі головного мозку, специфічному гуморальному компоненті в результаті дії на рецептори й структури мозку імпульсним струмом малої сили й різної частоти (Гіляровський В.А., 1953; Кулешов В.І., Сапов І.А., 1980).
   Сеанси електросну застосовуються в основному за призначенням для нормалізації сну. При цьому на початку роботи у пацієнтів, які приймали курс електросну (до 5 процедур, переважно спеціалісти нічних змін), адекватно формується новий робочий динамічний стереотип, в кінці робочого циклу покращується сон і знімаються прикмети вираженого стомлення або перевтомлення. Апаратура для дії ІЕС та електросон спеціально виконана за вимогами безпеки й не потребує заземлення, вона гарантує безпеку як пацієнта, так і обслуговуючого персоналу. При роботі в умовах технічних об'єктів слід керуватись Правилами експлуатації електрообладнання технічних об'єктів. Особи з порушенням сну записуються в журнал, де фіксуються скарги, характеристика розладу сну, об'єктивний статус з оцінкою працездатності за побічними показниками, динаміка засинання при електросні, самопочуття після сну, стан працездатності після циклів сеансів електросну. Протипоказання до застосування електросну такі ж самі, як при дії ІЕС. Методика проведення електросну описана в спеціальних інструкціях.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018