top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук) arrow Зміст соціально-психологічних заходів забезпечення учбової діяльності спеціалістів
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Зміст соціально-психологічних заходів забезпечення учбової діяльності спеціалістів

Зміст соціально-психологічних заходів забезпечення учбової діяльності спеціалістів

   Поряд з професійним відбором та підготовкою, про які вже йшла мова в попередніх підрозділах, змістом цього підрозділу є формування психологічної сумісності спеціалістів та оптимізація емоційного стану й психологічного клімату.
   Психологічна сумісність спеціалістів є одним з важливих факторів, які визначають успішність їх професійної діяльності, що зумовлено:
   - колективним характером обслуговування й експлуатації техніки;
   - впливом ефективності праці одного спеціаліста на якість роботи інших або всього колективу в цілому;
   - зміною функціонального стану й працездатності спеціалістів під час виконання професійних обов'язків в результаті комплексної постійної дії гідрометео факторів, параметрів умов життєдіяльності технічного об'єкта, соціально-психологічних та медико-біологічних факторів;
   - суттєвим скороченням кількості персоналу у зв'язку з оснащенням новою технікою.
   Психологічна сумісність передбачає таке поєднання особистих властивостей та якостей людей, яке сприяє успішному виконанню ними соціально-ролевих функцій і професійних обов'язків у колективі. Швидкість, спрямованість й ступінь зміни процесів внутрішньогрупової міжособистісної взаємодії спеціалістів при виконанні учбових завдань суттєво залежать від об'єктивних та суб'єктивних факторів. До об'єктивних факторів відносять специфіку праці спеціалістів, умови життєдіяльності об'єктів, інтенсивність та характер професійної діяльності, тривалість та напругу при виконанні учбового завдання, численність групи та її організацію, ступінь ізоляції колективу.
   Суб'єктивними факторами є індивідуальні якості особистості, професійна придатність спеціаліста, характер, настанова на роботу, ступінь спільноти індивідуальної мети, ідеалів, потреб, спрямувань, інтересів, стиль керівництва колективом, взаємовідносини між офіційними та неофіційними лідерами, характер й вираженість міжособистісних відносин в колективі.
   Комплектування колективу за принципом психологічної сумісності є найбільш ефективним засобом забезпечення оптимальних й персональних відносин й психологічного сприйняття спеціалістів у відповідності до мети та завдань їх діяльності. Цей спосіб регуляції міжособистісних відносин повинен застосовуватись при комплектуванні найбільш важливих, невеликих по кількісному складу колективів в процесі навчання (спеціалізації, підвищення кваліфікації). На першому етапі формування колективу проводиться оцінка потенційної сумісності шляхом вивчення їх особистих якостей в процесі професійного відбору за допомогою методик Кеттела або Леонгарда-Смішека.
   На другому етапі формування колективу проводиться оцінка актуальної психологічної сумісності за допомогою соціометричного методу, не раніше ніж через 6 місяців після їх спільного навчання (роботи), протягом яких із врахуванням соціальних факторів, особистих та ділових якостей й рівня професійної підготовки в основному складаються внутрішньогрупові міжперсональні відносини.
   Оптимально можливий рівень психологічної сумісності в колективі при його комплектуванні з обмеженої по кількості групи спеціалістів досягаються шляхом:
   - обов'язкового розсіяння по різних колективах осіб із взаємо-негативними або негативно-нейтральними взаємовідносинами;
   - бажаного розподілу в різних колективах осіб із взаємонейтральним ставленням один до одного;
   - переважного розподілу в різних колективах осіб із негативно-позитивним характером відносин;
   - підбору спеціалістів із взаємопозитивними та в окремих випадках позитивно-нейтральними відносинами.
   Психологічна сумісність під час учбової підготовки досягається рядом загально-організаційних заходів. Так, гуманітарна підготовка спрямовується на формування спільності поглядів, соціальних настанов, мотивів поведінки, колективної мети й цінностей, моральних якостей. Індивідуальні та колективні тренування спеціалістів в складних та незвичайних умовах (дефіцит часу, нестача чи надлишок інформації, дія перешкод і т.д.) дозволяють закріпити не
тільки раціональні дії з обслуговування та техніки, але й сформувати міжособистісні відносини, адекватні специфіці взаємодії в цих умовах.
   Психологічна підготовка особового складу спрямована на розвиток емоційної стійкості, почуття товариства, взаємодопомоги, дружби, впевненості в своїх силах. Крім того, заняття аутотренінгом сприяють регуляції самопочуття, поведінки, негативних емоційних проявів на дію різних факторів під час роботи.
   Змістом заходів щодо підтримки психологічної сумісності спеціалістів під час виконання учбових завдань є підбір складу змін (ПУ, ОП) із врахуванням міжособистісних відносин, які вже склалися, контроль за зміною психологічної сумісності. Можливе використання медичних і психофізіологічних заходів, призначення седативних фармзасобів та проведення курсів або сеансів дії імпульсним електричним струмом на ЦНС з метою профілактики емоційних зривів, міжособистісних конфліктів, аутотренінгу, спеціальної фізичної підготовки окремо або ж в поєднанні.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022