Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Психологія arrow Конфліктологія (М.В.Примуш) arrow § 4.3. Основні цілі і завдання конфліктології
24.05.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


§ 4.3. Основні цілі і завдання конфліктології

§ 4.3. Основні цілі і завдання конфліктології

   Для того щоб прискорити формування конфліктології, необхідно максимально чітко визначати основні цілі і завдання на кожному етапі розвитку науки. Основними цілями конфліктології, яка одночасно носить фундаментальний і прикладний характер, є:
   - дослідження всіх конфліктів, що виступають об'єктом науки, інтенсивний розвиток конфліктологічної теорії;
   - створення системи конфліктологічного утворення в країні, пропаганда конфліктологічних знань у суспільстві;
   - організація в Україні системи практичної роботи конфліктологів з прогнозування, попередження і врегулювання конфліктів.
   Для досягнення першої мети — розвитку методології, теорії, методів конфліктології — необхідно вирішувати наступні змістовні й організаційні завдання:
   - подолання крайньої роз'єднаності окремих конфліктологічних наук, ознайомлення конфліктологів із усіма галузями конфліктології і формування на цій основі самостійної науки;
   - проведення міждисциплінарних досліджень конфліктів; виділення у ВАКу України наукової спеціальності “Конфліктологія”, можливо, спочатку як однієї зі спеціальностей у рамках психології, соціології чи політології; регулярне проведення наукових і науково-практичних конференцій, присвячених методологічним, теоретичним і методичним проблемам конфліктології;
   - створення системної бази емпіричних даних, що включає результати ситуаційного аналізу реальних конфліктів усіх видів;
   - організація видання наукового журналу “Проблеми конфліктології”, більш широке відображення фундаментальних проблем науки в інших періодичних виданнях, присвячених конфліктам;
   - розширення наукових контактів зі світовим співтовариством конфліктологів, публікація в Україні найбільш важливих робіт зарубіжних авторів у цій галузі.
   Створення системи конфліктологічної освіти в країні, пропаганда конфліктологічних знань у суспільстві може забезпечуватися шляхом вирішення наступних завдань:
   - розширення переліку навчальних спеціальностей ВНЗ, для яких курс “Основи конфліктології” буде обов'язковою навчальною дисципліною. Оскільки будь-який фахівець, особливо керівник, постійно зіштовхується з конфліктами, даний курс повинні вивчати випускники усіх ВНЗ;
   - уведення курсу “Основи конфліктології” у середніх спеціальних навчальних закладах, ПТУ, загальноосвітній середній школі;
   - уведення навчальної спеціалізації “Конфліктолог” у рамках психології, соціології, політології. У майбутньому введення самостійної навчальної спеціальності;
   - уведення навчальної дисципліни “Основи конфліктології” у системі підвищення кваліфікації фахівців у всіх галузях народного господарства, особливо для керівників;
   - видання підручників та іншої навчальної літератури з конфліктології найбільш відомих зарубіжних авторів;
   - публікація науково-популярних робіт з конфліктології, доступних максимально широкій частині населення країни;
   - утворення у провідних ВНЗ країни кафедр конфліктології, які мають комплектуватися психологами, соціологами, політологами, філософами, правознавцями та ін., що займаються проблемою конфлікту, тобто на основі міждисциплінарного принципу.
   Організація в Україні системи практичної роботи конфліктологів з прогнозування, попередження і врегулювання конфліктів передбачає вирішення наступних основних завдань:
   - розробка методик і технологій оцінки небезпеки виникнення конфліктів в основних сферах життя і діяльності суспільства;
   - створення окремих груп і центрів, які поєднують конфліктологів, що займаються на практиці прогнозуванням, попередженням і врегулюванням реальних конфліктів;
   - створення Асоціації українських конфліктологів, основним завданням якої буде розробка прикладних, теоретичних і методологічних проблем конфліктології;
   - розробка універсальних міждисциплінарних методів аналізу реальних конфліктів і створення на цій основі бази даних, що дозволяють оцінювати актуальні конфлікти, порівнювати їх з аналогічними, які завершилися.

Висновки

   1. Конфлікти відіграють ключову роль у житті окремої людини, родини, колективу, держави, суспільства і людства в цілому. В Україні на будь-якому етапі її розвитку конфлікти впливали на долю країни. Конфлікти є основною причиною загибелі людей. Для того, щоб грамотно поводитися в конфліктах, людина повинна знати закономірності їхнього виникнення, розвитку і розв'язання. Конфліктологія може зберегти здоров'я, добробут і навіть життя мільйонам українцям, які щорічно зазнають великих збитків у результаті деструктивних наслідків внутрішньоособистісних і соціальних конфліктів.
   2. Соціальний конфлікт — найбільш гострий спосіб розв'язання важливих протиріч, які виникають у процесі соціальної взаємодії, що полягає в протидії суб'єктів і супроводжується переживанням ними негативних емоцій у ставленні один до одного. Внутрішньоособистісний конфлікт — важко пережитий психічний стан, викликаний тривалою боротьбою мотивів, схильностей, цінностей, які відображають суперечливі зв'язки із соціальним середовищем і які затримують ухвалення рішення. Об'єктом конфліктології є конфлікти взагалі, а предметом — закономірності їхнього виникнення, розвитку і завершення. Об'єкт конфліктології включає три типи конфліктів: соціальні, внутрішньоособистісні, зооконфлікти. Свій специфічний предмет знаходять у конфлікті одинадцять наук: військові науки, мистецтвознавство, історичні науки, математика, педагогіка, політичні науки, правознавство, психологія, соціобіологія, соціологія і філософія.
   3. Основними цілями вітчизняної конфліктології сьогодні є: дослідження всіх конфліктів, що виступають об'єктом науки; розвиток на цій основі конфліктологічної теорії; створення системи конфліктологічної освіти в країні, пропаганда конфліктологічних знань у суспільстві; організація в Україні системи практичної роботи конфліктологів з прогнозування, попередження і врегулювання конфліктів.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018