Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Психологія arrow Психологія особистості (Н.В.Ліфарєва) arrow Семінар 3. Формування і розвиток особистості
20.08.2019
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Лічильник


Семінар 3. Формування і розвиток особистості

Семінар 3. Формування і розвиток особистості

План

Варіант А
1. Принцип детермінізму в психології.
2. Чинники розвитку особистості.
3. Проблема зони найближчого розвитку.
4. Психосоціальна концепція розвитку особистості Е. Еріксона. Стадії соціалізації.
5. Проблема соціалізації, адаптації і збереження індивідуальності.
6. Вікові кризи розвитку особистості. Проблеми психології періоду юності.

Варіант Б
1. Тестова контрольна робота № 3 “Сучасні психологічні теорії особистості”(дод. 4).
2. Методика визначення рівня особистісної та ситуативної тривожності (Спілбергер, Ханін). Аналіз.
3. Вправа на підвищення особистої відповідальності “Я повинен - Я віддаю перевагу”.

Теми рефератів

1. Залежність проблеми розвитку особистості від концепції особистості в рамках певної теорії особистості. Доведіть на прикладах.
2. Засади і принципи побудови концепції розвитку особистості Е. Еріксона.
3. Стадії розвитку особистості, вікові кризи та їхній зміст.
4. Криза періоду ранньої юності в моєму житті супроводжувалася...
5. На формування моєї особистості вплинули такі чинники...

Література

1. Берне Р.В. Я-концепция и воспитание. - М., 1986.
2. Братусь Б.С. Психологические аспекты нравственного развития личности. - М., 1977.
3. Божович Л.И. Личность и ее воспитание в детском возрасте. - М., 1968.
4. Кон И.С. Психология ранней юности. - М., 1992.
5. Моргун В.Ф., Ткачева Н.Ю. Проблема периодизации развития личности в психологии. - М., 1981
6. Психология формирования и развития личности. -М., 1981.
7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - М., 1995.
8. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. -М., 1994.
9. Эриксон Э. Детство и общество. - СПб, 1996.

Додаток 4

Контрольна робота №3 на тему

“Сучасні психологічні концепції особистості”

1..Про те, що структура особистості включає ВОНО, “Я” і “Над-Я”, стверджує:
а) когнітивна психологія;
б) психоаналіз;
в) трансперсональна психологія;
г) усі відповіді правильні.

2. Психологічний захист:
а) підтримує Я-концепцію індивіда;
б) спотворює сприйняття оточуючого світу;
в) знижує травматичність стресора;
г) усі відповіді правильні.

3. Формула “стимул-реакція” (S-R) відбиває:
а) гуманістичний підхід;
б) когнітивний підхід;
в) біхевіористський підхід;
г) усі відповіді неправильні.

4. Толмен увів у схему (S-R) перемінну J-психічні процеси індивіда, що залежать від:
а) спадковості;
б) фізіологічного стану;
в) минулого досвіду і природи стимулу;
г) усі відповіді правильні.

5. Біхевіоризм описує:
а) сценарну поведінку;
б) звичну поведінку;
в) дослідницьку поведінку;
г) усі відповіді правильні.

6. Психологи, які працюють у когнітивній психології, вважають, що:
а) людина не механічно реагує на внутрішні і зовнішні чинники;
б) людина постійно аналізує інформацію про реальну дійсність;
в) людина пізнає світ поступово, проходячи ряд послідовних етапів;
г) усі відповіді правильні.

7. Когнітивна теорія особистості виходить з положення, що вчинок людини включає:
а) саму дію;
б) думки;
в) почуття;
г) усі відповіді правильні.

8. Гуманістична теорія особистості вивчає людину, базуючись на:
а) її вчинках;
б) ієрархії потреб;
в) прагненні до самоактуалізації;
г) усі відповіді правильні.

9. Самоактуалізація особистості можлива, якщо:
а) відбувається повне прийняття реальності;
б) відбувається прийняття себе й інших;
в) людина постійно розвиває себе і свої можливості;
г) усі відповіді правильні.

10. Розвиток особистості гальмує:
а) активне використання захисних механізмів;
б) усвідомлення деструктивних елементів в особистості та поведінці;
в) адекватна самооцінка;
г) усі відповіді неправильні.

11. Трансперсональна психологія виділяє такі головні рівні:
а) фізичний і біологічний;
б) психологічний і тонкий;
в) причинний та абсолютної свідомості;
г) усі відповіді правильні.

12. Ассаджіолі, розробивши психосинтез, вважав, що поле свідомості включає:
а) вищі почуття і здібності;
б) аналізовані почуття, думки і спонукання;
в) поле свідомості асимілює досвід раніше, ніж він досягне свідомості;
г) усі відповіді неправильні.

13. Трансперсональна психологія базується на положенні, що людська душа:
а) приречена на постійне страждання;
б) постійно компенсує відсутні елементи;
в) наділена значущістю духовного і космічного вимірів і можливостей для еволюції свідомості;
г) усі відповіді неправильні.

14. Психологічні і тілесні травми, пережиті людиною протягом життя:
а) можуть бути забуті (витиснуті) на свідомому рівні;
б) зберігаються в несвідомій сфері психіки;
в) впливають на розвиток емоційних і психосоматичних розладів і порушують здатність до адаптації;
г) усі відповіді правильні.

15. Сфера несвідомого, названа С. Гроффом перинатальною:
а) відбиває дійсну травму народження;
б) пов'язана з високим емоційним і фізичним стресом та болем у період народження;
в) створює резерв тяжких емоцій і тілесних відчуттів, становлячи потенційне джерело ментальних порушень;
г) усі відповіді правильні.

16. До механізмів психологічного захисту 3. Фрейд зараховував:
а) свідоме перекручування реальності;
б) раціоналізацію;
в) комплекс неповноцінності;
г) усі відповіді неправильні.

17. Яким психологічним концепціям властиві такі підходи до людини:
а) “людина як велике поле свідомості, духовна і космічна істота”;
б) “людина реагуюча”;
в) “людина гармонійна”;
г) “людина невротична, конфліктна”;
д) “людина, яка пізнає”.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Studentam.net.ua © 2019